مصطفی انتظاری مدیرمسئول خبرفوری در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت: هیچ رسانه‌ حرفه‌ای به گروهی که به‌طور مسلحانه برعلیه یک کشور مستقل قدعلم کرده است، تریبون نمی‌دهد. مردم باید ادعای ملی‌گرایی را باور کنند یا تلاش برای تجزبه‌طلبی را؟

پیشنهادی باخبر