مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی مطرح کرد
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی گفت: طرح آبرسانی به میانه که شامل فاز نخست سد گرمی چای، خط انتقال و تصفیه خانه بود پس از ۲۰ سال در این دولت به بهره برداری رسید و اکنون مردم این شهر و روستا‌های واقع در مسیر از آب شرب سالم و پایدار برخوردارند.

پیشنهادی باخبر