امروز چند هزار نفر برای استقبال از رونالدو به فرودگاه و هتل رفتند. برخی این اتفاق را مایهٔ سرافکندگی کشور دانستند. اما این نوع اتفاقات به ایران محدود نمی‌شود و این تصاویر برای بسیاری از مردم دنیا تکراری است.

پیشنهادی باخبر