حریم خصوصی

حریم شخصی کاربران باخبر برای ما بسیار ارزشمند بوده و برای شفاف سازی این حریم خصوصی شرایط استفاده از اپلیکیشن شرح داده میشود.

نمایش تبلیغات

ممکن است در برنامه تبلیغاتی به شما نمایش داده شود که به منظور تامین هزینه های تولید و پشتیبانی از نسخه های رایگان برنامه می باشد. باخبر مسئولیتی نسبت به محتوای تبلیغات و صحت آنها قبول نمیکند چنانکه در تایید یا رد تبلیغات دخالتی ندارد همچنین برای نمایش ممکن است مقدار اندکی از حجم اینترنت شما مصرف شود.

اطلاعات شخصی

هیچ گونه اطلاعات شخصی کاربران اعم از نام شماره تلفن، ایمیل و توسط اپلیکیشن باخبر دریافت نمیشود همچنین باخبر مسئولیتی نسبت به اطلاعاتی که کاربر در سایت خبرگزاری ها وارد میکند ندارد. اطلاعات جمع آوری شده از کاربران توسط باخبر Google ad ID مدل برند نسخه اندروید اطلاعات وابسته به برنامه و ارتقاء برنامه و اطلاعات مربوط به رویدادهای دستگاه همچون کرش و سایر پارامترهای مورد استفاده در برنامه هدف از جمع آوری این اطلاعات فقط و فقط به منظور ارائه خدمات بهتر به کاربران است.